Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

5 /5 của 99 đánh giá

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người giữ vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Là người  đại diện  thực hiện các quyền và nghĩa vụ, giải quyết việc dân sự, là nguyên đơn hoặc bị đơn trước các cơ quan tố tụng theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, công ty Nam Việt Luật của chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý khách về thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên. Hãy cùng tham khảo nếu bạn cũng đang quan tâm chủ đề này và mong muốn thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên dễ dàng nhất nhé!

1. Quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp 2020 về người đại diện pháp luật 

Theo quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên phải đảm bảo các điều kiện sau: 

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật nhưng nếu có nhiều người đại diện theo pháp luật thì trong điều lệ công ty nên quy định rõ quyền, nghĩa vụ và chức danh của từng người đại diện theo pháp luật. Bởi nếu điều lệ công ty không quy định rõ quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật thì khi xảy ra tranh chấp, những người đại diện theo pháp luật sẽ cùng liên đới để chịu trách nhiệm. 
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên phải luôn luôn có ít nhất một người đại diện cư trú tại Việt Nam. Nếu người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài thì phải có văn bản ủy quyền cho người khác hiện đang cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện này.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

 • Một người vẫn có thể làm đại diện theo pháp luật cho nhiều doanh nghiệp khác nhau nếu trong điều lệ của công ty không cấm. Trước đây theo quy định tại điều 116 Luật doanh nghiệp 2005 thì “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác” chỉ cho phép 1 người làm người đại diện cho 01 doanh nghiệp duy nhất. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định này, doa vậy doanh nghiệp có thể thực hiện điều mà pháp luật không cấm là cá nhân có thể đại diện theo pháp luật cho nhiều doanh nghiệp khác nhau.  
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên không được thuộc trường hợp cấm về thành lập và quản lý doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ khác nhau. Do đó, khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật, quý khách hàng nên kiểm tra kỹ các thành phần giấy tờ cho đúng với quy định của pháp luật mới nhất để tránh sự từ chối hoặc yêu cầu sửa đổi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên:

 1. Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên theo mẫu có sẵn;
 2. Quyết định của hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật 
 3. Bản sao biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên;
 4. Bản sao y công chứng còn hạn hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của người đại diện pháp luật mới;
 5. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật mà ủy quyền cho người khác.

Để quá trình thay đổi người đại diện pháp luật được thuận lợi nhất, người đại diện pháp luật cần chuẩn bị đúng, đủ và hợp lệ hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên được liệt kê ở trên.

3. Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên.

Để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên, người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ giấy tờ được liệt kê tại Mục 2 và làm các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ điều chỉnh người đại diện pháp luật 

Công ty TNHH 2 thành viên nộp hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi công ty TNHH 2 thành viên đặt trụ sở chính. Hình thức nộp hồ sơ điều chỉnh người đại diện pháp luật:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Với hình thức này, doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và mang đến bộ phận 01 cửa của cơ quan đăng ký kinh doanh trong giờ hành chính để được chuyên viên xem xét và phản hồi ngay. Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, chuyên viên sẽ gửi phiếu hẹn trong đó thể hiện ngày hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, chuyên viên sẽ gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho đúng với quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Đây là hình thức nộp hồ sơ mà người nộp hồ sơ không trực tiếp gặp chuyên viên xử lý cũng như không trực tiếp lấy kết quả ở bộ phận trả kết quả mà thông qua cơ quan chuyển phát thực hiện thay.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư: Công ty TNHH 2 thành viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật và tải bản scan hồ sơ này lên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy biên nhận điện tử tự động ghi rõ thành phần giấy tờ đã nhận và ngày hẹn phản hồi của chuyên viên là 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, công ty TNHH 2 thành viên sẽ nhận được thông báo hợp lệ của cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho đúng với quy định của pháp luật.

* Lưu ý: Việc lựa chọn hình thức nộp hồ sơ phụ thuộc vào quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương đó. Hiện nay, phần lớn các tỉnh/ thành phố đều đã triển khai thêm hình thức nhận hồ sơ trực tuyến nhằm giảm tải thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tại 02 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì hình thức nộp hồ sơ trực tuyến được xem là hình thức bắt buộc.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

Bước 2: Nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp

- Thời hạn trả kết quả đăng ký doanh nghiệp: 03 ngày làm việc sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật hợp lệ.

- Kết quả của hồ sơ điều chỉnh người đại diện pháp luật là:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện thông tin người đại diện pháp luật mới nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 2 thành viên  nếu hồ sơ chưa hợp lệ và đầy đủ;

- Cách thức nhận kết quả

 • Với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp:  người nộp hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên cầm giấy biên nhận và giấy uỷ quyền (nếu có) cùng với bản chính chứng thực cá nhân trực tiếp lên cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận kết quả.
 • Với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến: Đưa giấy hẹn, giấy ủy quyền (nếu có) và giấy tờ chứng thực cá nhân cho cơ quan chuyển phát khi đến hẹn ngày trả kết quả.
 • Với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến: người nộp hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên in biên nhận và thông báo hợp lệ cùng với bản gốc bộ hồ sơ đã scan lên cơ quan đăng ký kinh doanh để được chuyên viên xử lý đối chiếu xem xét hồ sơ với bộ hồ sơ đã scan và chờ 3 tiếng để nhận kết quả.

Bước 3: Đăng bố cáo  thay đổi người đại diện pháp luật 

Sau khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật, công ty TNHH 2 thành viên còn phải nộp thêm phí đăng bố cáo theo quy định để thực hiện đăng tải thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thể hiện thông tin đại diện pháp luật mới.

Bước 4: Các bước sau khi thay đổi giấy phép.

Sau khi đã nhận được giấy phép thể hiện thông tin người đại diện pháp luật mới, công ty TNHH 2 thành viên phải thực hiện các công việc như sau:

 • Thông báo cho các đối tác và các cơ quan bảo hiểm về việc thay đổi đại diện pháp luật mới.
 • Thay đổi lại thông tin chủ tài khoản của tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phù hợp với thông tin của người đại diện pháp luật mới
 • Thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép con trong trường hợp doanh nghiệp có giấy phép con như giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép an ninh trật tự, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trên đây là nội dung bài viết : “Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên mới nhất”. Nếu Quý khách hàng có thêm bất cứ thắc mắc nào về chủ đề thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp hoặc không có thời gian thực hiện các thủ tục trên thì đừng ngần ngại liên hệ với hotline của Nam Việt Luật để được hỗ trợ nhanh chóng , tận tâm và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí khác nhé!

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102