Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần mới nhất

5 /5 của 99 đánh giá

Bạn đang mong muốn thay đổi tên công ty cổ phần của mình? Bạn chưa nắm rõ thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần theo quy định mới nhất? Bạn gặp khó khăn trong quá trình làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều chỉnh tên công ty cổ phần? Hãy cùng tham khảo bài viết sau của Nam Việt Luật của chúng tôi để tìm hiểu về nội dung trên dưới góc độ pháp lý nhé!

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần mới nhất

1. Các quy định pháp luật khi lựa chọn tên công ty cổ phần.

Trước khi điều chỉnh tên công ty cổ phần, việc đầu tiên là doanh nghiệp cần chọn đúng tên mới công ty đúng theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 37,38 Luật doanh nghiệp 2020, tên mới của công ty cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Tên công ty cổ phần cũng giống các loại hình doanh nghiệp khác cần có 2 thành tố cơ bản là: phần loại hình doanh nghiệp, có thể ghi là công ty cổ phần hoặc là công ty CP cùng với phần tên riêng của doanh nghiệp.

- Tên riêng của công ty cổ phần không được trùng với doanh nghiệp khác. Tên trùng là tên giống hoàn toàn với doanh nghiệp khác.

- Tên riêng của công ty cổ phần không được gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp đã đăng ký thành lập trước đó.  Điều 41 Luật doanh nghiệp 2020 liệt kê các trường hợp bị coi là nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác cụ thể như sau:

 • Tên gây nhầm lẫn khi tên tiếng việt đọc giống với tên doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Tên viết tắt hoặc tên nước ngoài giống hoàn toàn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Tên riêng chỉ khác một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái hoặc 01 ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_” hoặc 1 chữ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” ngay sau hoặc cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” so với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký trước đó.

- Nội dung trên doanh nghiệp có thể tra cứu trên hệ thống cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp trước khi tiến hành đăng ký.

Lưu ý: Tên mới của công ty cổ phần vẫn bị coi là trùng hoặc nhầm lẫn với các doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh, các doanh nghiệp treo mã số thuế, các doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục giải thể.

- Việc thay đổi tên của công ty cổ phần không làm thay đổi mã số thuế, không làm thay đổi quyền và các nghĩa vụ của doanh nghiệp

- Công ty cổ phần vẫn phải làm thủ tục điều chỉnh tên công ty trong trường hợp chỉ thay đổi bổ sung tên nước ngoài và tên viết tắt.

- Công ty cổ phần phải làm thủ tục thay đổi tên tiếng việt trong trường hợp việc thay đổi tên nước ngoài và tên viết tắt ảnh hưởng đến tiếng tiếng việt của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần mới nhất

2. Thủ tục thay đổi tên công ty

Khi thay đổi tên công ty cổ phần, doanh nghiệp cần phải thông báo lên cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.. Doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị tên công ty cổ phần mới dự định thay đổi.

Việc lựa chọn tên công ty cổ phần đúng theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp tham khảo tại mục 1 bài viết này

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh tên công ty cổ phần theo quy định.

Người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị đúng và đầy đủ các hồ sơ được liệt kê ở bên dưới:

 1. Thông báo của người đại diện theo pháp luật về việc điều chỉnh tên công ty cổ phần theo mẫu có sẵn;
 2. Biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tên công ty cổ phần trong đó Biên bản họp phải thể hiện những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 3. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tên công ty cổ phần trong đó Quyết định phải thể hiện những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 4. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần mà uỷ quyền cho người khác.
 5. Bìa hồ sơ bằng bìa giấy mỏng trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi tên công ty cổ phần

Người đại diện pháp luật sau khi chuẩn bị đúng và đầy đủ hồ sơ được liệt kê ở mục trên thì tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.

- Hình thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có thể lựa chọn 01 trong các hình thưucs la fnoopj trực tiếp cho chuyên viên tại cơ quan Đăng ký kinh doanh, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư. Đặc biệt tại 02 thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhận hồ sơ qua đường trực tuyến. Đây là hình thức nhằm giảm tải thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

- Kết quả: Nếu hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có cập nhật tên mới trong thời hnaj 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần không hợp lệ theo quy định, doanh nghiệp sẽ nhận được phản hồi yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật

Bước 4: Đăng bố cáo thông tin thay đổi doanh nghiệp

Sau khi thay đổi tên công ty cổ phần trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hiện công bố thông tin thay đổi tên doanh nghiệp trên cổng thông tin trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các thủ tục khác sau khi thay đổi tên công ty cổ phần

Sau khi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng cần các thủ tục pháp lý khác xung quanh việc thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

1. Thay đổi con dấu công ty cổ phần: Áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên tiếng việt. Vì trên con dấu sẽ thể hiện tên tiếng việt của công ty, do vậy khi thay đổi tên tiếng việt của công ty sẽ làm thay đổi thông tin trên con dấu. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần sẽ hoàn toàn quản lý con dấu và không cần thông báo mẫu con dấu lên cơ quan đăng ký kinh doanh như quy định của Luật doanh nghiệp cũ trước đây. 

2. Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng VAT: 

Trên hoá đơn VAT sẽ thể hiện thông tin về tên công ty. Do vậy, doanh nghiệp cần xử lý hoá đơn còn dư. Công ty cổ phần có thể huỷ hoá đơn còn dư và nộp thông báo phát hành hoá đơn trước khi sử dụng hoá đơn mới. Công ty cổ phần cũng có thể sử dụng hóa đơn cũ và đặt thêm 01 con dấu mã số thuế thể hiện tên mới và mã số thuế cũng như nộp thông báo lên cơ quan thuế trước khi sử dụng. 

3. Tiến hành thông báo về việc đổi tên mới của công ty cổ phần cho các cơ quan có liên quan như ngân hàng, đối tác….

Việc thay đổi tên ảnh hưởng rất nhiều cho doanh nghiệp. Do vậy, để đảm bảo sự tin tưởng, doanh nghiệp cần thực hiện thông báo với các đối tác và các cơ quan có liên quan như  tiến hành thông báo với ngân hàng, thông báo cho các đối tác về việc thay đổi tên, thông báo cho các cơ quan ban ngành của nhà nước có liên quan.

4. Đăng ký tên mới với các tài sản yêu cầu đăng ký quyền sở hữu:

Khi thay đổi tên, công ty cổ phần phải tiến hành đăng ký sở hữu các tài sản của công ty như xe máy, xe ô tô, đất đai theo tên mới cho đúng với quy định của pháp luật chuyên ngành..

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần mới nhất

3. Dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần Nam Việt Luật

Quý khách hàng đang có ý định thay đổi tên công ty cổ phần cho doanh nghiệp mình nhưng lại gặp khó khăn vì không nắm rõ quy trình thủ tục cũng như hồ sơ thay đổi tên công ty.  Quý khách hàng có thể lựa chọn và sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty của công ty Nam Việt Luật chúng tôi. Nam Việt Luật là đơn vị uy tín và có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty và thay đổi  tên công ty trọn gói uy tín hàng đầu Việt Nam với chi phí vô cùng hợp lý.

Sau đây là những lý do Quý khách hàng nên lựa chọn sử dụng tại Nam Việt Luật: 

 • Là đơn vị có đội ngũ chuyên viên và luật sư giàu kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nam Việt Luật sẽ tư vấn và đưa ra các giải pháp hợp lý để giúp khách hàng thuận lợi đăng ký kinh doanh. Đến với Nam Việt Luật, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan đến đổi tên công ty một cách tận tình nhất.
 • Đội ngũ chuyên viên dồi dào kinh nghiệm sẽ tư vấn miễn phí về quyết định lựa chọn tên công ty cổ phần đẹp và không bị nhầm lẫn trùng lặp với các tên công ty đã đăng ký trước đó.
 • Dịch vụ Nam Việt Luật uy tín chuyên nghiệp, cam kết cung cấp kết quả làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng hẹn như đã cam kết. Nhờ vậy, giúp Quý khách hàng tiết kiệm được thời gian.
 • Quý khách hàng hoàn toàn không phải đi lại (chỉ có tại dịch vụ của công ty Nam Việt Luật). Quý khách hàng chỉ cần cung cấp mã số thuế và tên công ty mới. Nhân viên Nam Việt Luật sẽ soạn thảo và chuẩn bị toàn bộ hồ sơ và đến tận nơi gặp quý khách để ký hồ sơ. Sau khi đã có giấy phép, Quý khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên Nam Việt Luật bàn giao giấy phép, con dấu mà hoàn toàn không phải đi lại bất cứ lần nào.
 • Chi phí của Nam Việt Luật là trọn gói và hợp lý. Cam kết không phát sinh những chi phí ngoài và không rõ nguồn gốc. 
 • Luôn đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết, quy trình làm việc chuyên nghiệp. Chắc chắn Quý khách hàng sẽ hài lòng với dịch vụ của Nam Việt Luật.

Trên đây là nội dung “Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần mới nhất”. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những kiến thức bổ ích và cập nhật những kiến thức mới nhất về quy định của pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi tên công ty cổ phần. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Nam Việt luật nếu Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về nội dung trên nhé!

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102