Thủ tục chia tách doanh nghiệp theo quy định mới nhất

5 /5 của 480 đánh giá

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phát triển đến một quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý. Cho nên các doanh nghiệp đôi khi cần phải tái cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình bằng biện pháp đó chính là chia tách doanh nghiệp. Tuy nhiên thủ tục chia tách doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện cũng khác rắc rối, phức tạp mà không phải tổ chức hay cá nhân nào có thể thực hiện.

Sau đây công ty Nam Việt Luật sẽ giới thiệu về các khái niệm, phương thức và hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chia tách doanh nghiệp theo quy định mới nhất như thế nào để các bạn hiểu rõ hơn.

Khái niệm và đối tượng có thể thực hiện thủ tục chia tách doanh nghiệp

Đối tượng doanh nghiệp : Theo Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 quy định ở Điều 192 và Điều 193 thì chỉ có công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn mới có quyền thực hiện thủ tục chia tách doanh nghiệp. Các loại hình khác không được quy định vềviệc chia tách doanh nghiệp.

Chia doanh nghiệp : là công ty cổ phần, công ty TNHH chia thành một số công ty mới. Sau khi các công ty mới được thành lập thì chấm dứt hoạt động của công ty cũ ( công ty bị chia).

Tách doanh nghiệp : là công ty cổ phần, công ty TNHH tách một phần tài sản, vốn góp để thành lập một hoặc số công ty mới. Công ty cũ ( công ty bị tách) vẫn hoạt động sau khi công ty mới được thành lập.

Các phương thức chia tách doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể theo các phương thức sau đây để thực hiện thủ tục chia tách doanh nghiệp :

Phương thức chia doanh nghiệp

- Chia một phần cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

- Toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của một hoặc một số cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.

- Kết hợp cả hai trường hợp ở trên.

Phương thức tách doanh nghiệp

- Tách một phần cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp được tách sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

- Toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của một hoặc một số cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.

- Kết hợp cả hai trường hợp ở trên.

Hồ sơ chia tách doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

- Điều lệ của công ty mới

- Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập của công ty mới (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)

- Biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên về việc chia/tách công ty.

- Nghị quyết chia/tách doanh nghiệp

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia/tách

- Bản sao hợp lệ  các giấy tờ sau:

  • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

Trình tự thực hiện thủ tục chia tách doanh nghiệp

- Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia/tách phải tổ chức họp và thông qua nghị quyết về việc chia/tách công ty.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết chia/tách công ty phải gửi bản nghị quyết đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động.

- Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ công ty, bổ nhiệm hoặc bầu các chức danh gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho công ty mới.

- Sau đó chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chia tách doanh nghiệp như hướng dẫn ở trên.

- Nộp hồ sơ đã chuẩn bị cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia/tách đặt trụ sở.

- Sau 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới.

- Đồng thời Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng chấm dứt hoạt động của công ty cũ trên Cổng thông tin quốc gia nếu trường hợp chia doanh nghiệp.

- Công ty mới khắc dấu và thông báo mẫu con dấu của mình.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102