Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

5 /5 của 377 đánh giá

Nhà đầu tư nước ngoài có nhiều hình thức đầu tư như thành lập doanh nghiệp; đầu tư góp vốn, mua phần vốn góp,cổ phần doanh nghiệp; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.
Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đã đăng ký thành lập công ty thì phải thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định. Trong trường hợp này nhà đầu tư nước ngoài thường phải thực hiện thủ tục đầu tư góp vốn, mua cổ  phần, phần vốn góp.
Vậy thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp được thực hiện trong các trường hợp cụ thể nào ? Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những gì ? Nếu trường hợp không cần thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục gì?

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

 
Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
 
Luật đầu tư 2014 Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:
a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.
2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
3. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;
b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
4. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.
 
Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
 
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp:
+ Nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua vốn, cổ phần của tổ chức kinh tế thì sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên.
+ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua vốn, cổ phần của tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Khi nhà đầu tư không nằm trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp như trên thì nhà đầu tư thực hiện chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên tức thay đổi giấy phép kinh doanh. Nếu có nhu cầu thì nhà đầu tư vẫn có thể thực hiện thêm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:
+ Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Từ khóa liên quan: Góp vốn Cổ phần

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102