Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

5 /5 của 443 đánh giá

Thành viên của các loại hình công ty như công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên, công ty hợp danh thì theo Luật doanh nghiệp 2014 có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý khi chuyển nhượng vốn xong có thể phát sinh thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn.

Để tìm hiểu rõ hơn về các khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh do chuyển nhượng vốn được quy định ở đâu, cách tính thuế như thế nào thì công ty Nam Việt Luật mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây.

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

Thuế chuyển nhượng phần vốn góp

Căn cứ theo quy định trong Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn được tính như sau:

Thuế thu nhập tính thuế = (Giá chuyển nhượng – Giá mua – Chi phí liên quan hợp lý ) x 20%

Trong đó :

- Giá chuyển nhượng : là số tiền người chuyển nhượng vốn nhận được sau khi chuyển nhượng vốn góp.

- Giá mua : là giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng.

- Chi phí lien quan hợp lý : là các chi phí pháp lý phục vụ cho việc chuyển nhượng và các khoản này phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh hợp lệ.

- Thuế suất là 20%

Xác định thời điểm bắt đầu tính thuế: khi hợp đồng chuyển nhượng vốn bắt đầu có hiệu lực 

Khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhận theo mẫu 12/KK-TNCN quy định trong Thông tư 156/2013/TT-BTC

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn ( bản sao).

- Văn bản, tài liệu xác định giá trị phần vốn góp theo sổ sách kế toán.

- Bản sao các chứng từ của các chi phí liên quan hợp lý của việc chuyển nhượng vốn.

 Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân hoặc doanh nghiệp nộp thay cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục thuế quản lý của doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là chậm nhất 10 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

Sau khi nộp hồ sơ thành công Chi cục thuế sẽ ra Thông báo số tiền mà cá nhân phải nôp và thời hạn cuối cùng nộp thuế. Người nôp thuế căn cứ theo đó mà tiến hành nộp thuế.

Từ khóa liên quan: Thuế Chuyển nhượng

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102