Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy trình cấp giấy CN vệ sinh ATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy trình tư vấn xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:- Khảo sát cơ sở, giấy tờ hiện có và thông tin liên quan của doanh nghiệp,- Ký hợp đồng- Tư vấn các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm,- Tư vấn, cùng doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: Sắp xếp quy trình theo nguyên

scroll
Số điện thoại
0909 608 102