Vệ sinh an toàn thực phẩm

thu-tuc-cap-giay-cn-ve-sinh-attp-12805

Quy trình cấp giấy CN vệ sinh ATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy trình tư vấn xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:- Khảo sát cơ sở, giấy tờ hiện có và thông tin liên quan của doanh nghiệp,- Ký hợp đồng- Tư vấn các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm,- Tư vấn, cùng doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: Sắp xếp quy trình theo nguyên

scroll
Số điện thoại
0778 000 555