NV59 | Trang 1

Giấy đề nghị thay đổi địa chỉ công ty theo quy định mới nhất

Tin tức

Tìm hiểu về giấy đề nghị thay đổi địa chỉ công ty trong hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Đổi địa chỉ công ty cùng quận trên giấy phép đăng ký kinh doanh

Tin tức

Đổi địa chỉ công ty cùng quận cần thực hiện các thủ tục nào bên giấy phép kinh doanh và bên cơ quan thuế.

Chi nhánh có vốn điều lệ không

Tin tức

Chi nhánh không có vốn điều lệ dù là hình thức hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc,

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu?

Hộ kinh doanh cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu, hồ sơ cần chuản bị ra sao, trình tự thủ tục thực hiện như thế nào ?

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Giải thể

Giải thể văn phòng đại diện: hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện việc giải thể ra sao ?

Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

Giải thể

Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc cần chuản bị hồ sơ và trình tự thực hiện ra sao ?

Không đăng ký kinh doanh bị phạt bao nhiêu tiền

Tin tức

Không đăng ký kinh doanh bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định pháp luật mới nhất và hoạt động kinh doanh không đúng như đăng ký trên Giấy phép bị xử phạt như thế nào ?

scroll
Số điện thoại
0909 608 102