Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

5 /5 của 390 đánh giá

Thủ tục thành lập công ty nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ ra sao? Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Vậy Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ là gì? Hãy cùng Nam Việt Luật chúng tôi nghiên cứu qua bài viết sau nhé!

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật nước ta. Do vậy, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ cũng cần phải đáp ứng các quy đinh của pháp luật Việt Nam. Vậy các điều kiện thành lập công ty nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ là gì?

-  Được thành lập hợp pháp dưới loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

-  Đáp ứng điều kiện về tư cách, đạo đức cũng như trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Đồng thời người này cũng không phải đồng thời là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi không thời hạn Giấy chứng nhận an ninh, trật tự trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi nộp hồ sơ mở công ty nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ

- Đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên doanh với doanh nghiệp của Việt Nam cần đáp ứng thêm điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần được đầu tư máy móc, phương tiện cho công tác bảo vệ từ doanh nghiệp nước ngoài. Hình thức liên doanh là doanh nghiệp nước ngoài góp vốn đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật.

- Đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ góp vốn với doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng điều kiện:

  • Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất từ 05 năm;
  • Người đại diện quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ chưa bị cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài xử lý về hành vi vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ mức độ cảnh cáo trở lên;
  • Phần vốn góp của doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ chỉ để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật. Số vốn góp ít nhất là 1.000.000 USD. Định giá máy móc, thiết bị phải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện và chi phí do doanh nghiệp nước ngoài chi trả.   

>>>Xem thêm chi tiết tại bài: Điều kiện thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 

Để mở công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài có thể thực hiện bằng hai hình thức. Nội dung chi tiết, quý khách hàng có thể tham khảo theo nội dung 02 mục bên dưới

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài bằng hình thức đầu tư trực tiếp

Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị dự án đầu tư để liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ky đầu tư. Bằng cách này, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Soạn thảo và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ đăng ký đầu tư thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài bao gồm các thành phần sau:

1. Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư mở công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài theo mẫu có sẵn của sơ quan đăng ký đầu tư.

2. Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc bản sao giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài.

3. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ như: Bản sao y công chứng báo cáo tài chính trong thời gian 2 năm gần nhất hoặc bản  cam kết hỗ trợ tài chính nếu nhà đầu tư mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ là tổ chức hoặc bản sao y công chứng số dư tài khoản có xác nhân của ngân hàng nếu nhà đầu tư mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ là cá nhân.

5. Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

6. Giấy ủy quyền nếu nhà đầu tư nước ngoài mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ ủy quyền cho người khác nộp thay hồ sơ.

Nơi nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại phòng đăng ký đầu tư thuộc sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Thời gian xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp  giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp từ chối cơ quan đầu tư sẽ gửi văn bản nêu rõ lý do gửi cho doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ để nộp ở Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các tài liệu như sau:

1. Văn bản đề nghị thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài theo mẫu có sẵn;

2. Dự thảo điều lệ có ghi đầy đủ thông tin của công ty;

3. Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập tùy vào loại hình doanh nghiệp công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài.

4. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giáy tờ chứng thực tư cách pháp nhân tùy thuộc của nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ là cá nhân hay tổ chức.

5. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh

doanh dịch vụ bảo vệ ủy quyền cho người khác  nộp hồ sơ.

6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưu được cấp ở bước 1.

– Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối sẽ gửi văn bản yêu cầu điều chỉnh bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: Soạn thảo và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh trật tự

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ soạn thảo một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh trật tự bao gồm các giấy tờ tài liệu như sau:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo mẫu có sẵn;

2. Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được cấp ở bước 1;

3. Bản sao y công biên bản đáp ứng điều kiện về kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy ;

4. Bản sao y công chứng văn bằng và lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm an ninh, trật tự của doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Nơi nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an bằng một trong ba hình thức là nộp trực tiếp, nộp hồ sơ qua  đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống công của Bộ Công an.

Thời gian xử lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài và lệ phí thì Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài bằng hình thức đầu tư gián tiếp

Nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức đầu tư gián tiếp tức là đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ 100% vốn Việt Nam. Để đầu tư theo hình thức này nhà đầu tư thực hiện 02 bước là

- Đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam.

- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng việc thêm thông tin nhà đầu tư nước ngoài vào thành viên góp vốn.

Những chia sẻ trên đây về nội dung nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ hy vọng sẽ hữu ích với Quý khách hàng. Nếu quý khách hàng vẫn đang còn những thắc mắc về điều kiện, thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì đừng ngần ngại liên hệ ngay với đơn vị tư vấn Nam Việt Luật của chúng tôi để được hỗ trợ một cách chính xác và miễn phí nhé!

 

Từ khóa liên quan: Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102