Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

5 /5 của 188 đánh giá

Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

Sau khoản thời gian thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài đến khi có kết quả báo cáo quyết toán thuế ở nước tiếp nhận đầu tư, nếu dự án có phát sinh lợi nhuận thì nhà đầu tư có thể xử lý theo hai hướng : tiếp tục sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài hoặc chuyển lợi nhuận về nước.

Chuyển lợi nhuận về nước

Theo quy định trong thời gian 6 tháng sau khi có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam. Nhà đầu tư có thể gia hạn thời gian chuyển lợi nhuận về nước không quá 2 lần, mỗi lần không quá 6 tháng.
dau-tu-ra-nuoc-ngoai-2

Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

Nhà đầu tư nếu không chuyển lợi nhuận về nước thì có thể tiếp tục sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài theo quy định ở Luật đầu tư 2014 nằm ở Điều 66 như sau:

Điều 66. Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

1. Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải đăng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Như vậy:

Nhà đầu tư có thể sử dụng lợi nhuận từ dự án đầu từ ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư của dự án và phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nếu nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận từ dự án ở nước ngoài để đầu tư cho một dự án khác ở nước ngoài  thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đó và đăng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ khóa liên quan: Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102