Chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo luật doanh nghiệp mới nhất quy định về việc thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần cần phải thông báo với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Các bước chuyển nhượng cổ phần được thực hiện như sau:Bước 1: Doanh nghiệp soạn hồ sơ chuyể

Muốn chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH phải làm thủ tục gì?

Tin tức

Sau khi thành lập công ty TNHH bạn vì lý do không thể tham gia quản lý hoạt động của công ty được. Khi ấy bạn cần chuyển nhượng vốn góp cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Vậy thủ tục đó được tiến hành như thế nào?Những quy định chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH : Những vấn đề chuyển nhượng cần ph

scroll
Số điện thoại
0909 608 102