Đại diện theo pháp luật

Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Cần biết khi thành lập công ty

- Luật doanh nghiệp 2020 ra đời và thay thế luật doanh nghiệp 2014 nên có những cải cách thông thoáng hơn cho doanh nghiệp. Quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới có những thay đổi theo hướng tích cực. Khi thành lập công ty hoặc lựa chọn thay đổi người đại

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật (Mới Nhất)

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có tính chất phức tạp nhất. Nếu bạn không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí để tìm hiểu và thực hiện thủ tục. Hãy để Nam Việt Luậ

Những điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Tin tức

Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực, được đưa vào để điều chỉnh pháp luật, và có rất nhiều quy định được thay đổi liên quan đến người đại diện theo pháp luật mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải nắm được. Hôm nay, Nam Việt Luật xin chia sẻ cho bạn những đổi mới để bạn hiểu và áp dụng tốt nhất khi

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp

Tin tức

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật các bạn đã nắm được hay chưa? Người đại diện theo pháp luật của công ty là người có trách nhiệm quản lý điều hành và đại diện trước pháp luật cho doanh nghiệp để thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được trách nhi

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Tin tức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chứcKhi chủ sở hữu, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì cần có người đại diện theo ủy quyền là cá nhân để thay mặt chủ sở hữu, tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên theo quy định của luật doanh nghiệp.Vậy bạn đã

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Tin tức

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chứcBạn có biết trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức là bao gồm những gì? Khi đại diện theo ủy quyền và thực hiện thay một số quyền cho chủ sở hữu, tổ chức th

scroll
Số điện thoại
0909 608 102