Lữ hành

Kinh nghiệm thành lập công ty lữ hành quốc tế

Thành lập công ty theo ngành nghề

Thành lập công ty lữ hành nội địa mới nhất

Thành lập công ty theo ngành nghề

Thành lập doanh nghiệp lữ hành cần chú ý

Tin tức

Để có thể xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, sau khi thành lập doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau.* Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành1. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa:- Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa

Thủ tục thành lập công ty cổ phần lữ hành quốc tế

Tin tức

Với tình hình phát triển của xây dựng hiện nay việc thành lập công ty cổ phần lữ hành quốc tế sẽ rất tốt với bạn, tuy nhiên việc không biết bắt đầu từ đâu, thủ tục thành lập công ty cổ phần cần những gì? Sẽ khiến bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện những thủ tục có liên quan tới pháp luật, hã

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh lữ hành

Giấy phép kinh doanh

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa:1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất b

scroll
Số điện thoại
0909 608 102