Người lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng như thế nào thì đúng luật ?

Tin tức

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng như thế nào thì đúng luật ?Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động"Tôi đã làm việc đươc 1 năm tại Bệnh viện X với hợp đồng lao động  thời hạn 1 năm. Tháng trước tôi đã ký lại Hợp đồng lao động  mới cũng có thời hạn 1 năm. Giờ tôi thấy công việc không phù hợp

Những quy định về việc thưởng Tết cho người lao động

Tin tức

Đối với người lao động và nhiều doanh nghiệp dù là mới hoàn thành phần quy trình thành lập doanh nghiệp thì chuyện thưởng tết cũng là điều quan tâm của rất nhiều người. Vậy có những quy định gì về việc thưởng tết mà người lao động cần quan tâm?Vấn đề liên quan tới tiền thưởng:Trên thực tế pháp luật

Quy định về nghỉ phép năm cho người lao động

Tin tức

Khi làm việc người lao động được nghỉ phép theo bộ luật lao động, vậy những quy định đó như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp người lao động tìm hiểu về những vấn đề về chính xác ngày nghỉ phép năm theo luật lao động hiện hành.* Quy định về ngày nghỉ phép năm của người lao động:- Người lao động làm

scroll
Số điện thoại
0909 608 102