Những quy định về việc thưởng Tết cho người lao động

5 /5 của 292 đánh giá
Đối với người lao động và nhiều doanh nghiệp dù là mới hoàn thành phần quy trình thành lập doanh nghiệp thì chuyện thưởng tết cũng là điều quan tâm của rất nhiều người. Vậy có những quy định gì về việc thưởng tết mà người lao động cần quan tâm?
Vấn đề liên quan tới tiền thưởng:
Trên thực tế pháp luật không quy định cụ thể về vấn đề thưởng tết nhưng tiền thưởng tết lại là một dạng tiền thưởng vì vậy khi thưởng tết sẽ căn cứ vào những quy định để tiến hành.
Tiền thưởng nói chung và tiền thưởng Tết nói riêng là khoản tiền mà người sử dụng lao động hay chủ công ty thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả của việc sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc, công tác của người lao động. Việc thưởng tết cho người lao động sẽ được tham khảo tại tổ chức đại diện tập thể tại cơ sở bạn công tác.

Quy định công ty tiến hành việc thưởng tết tháng 13

Những quy định về việc thưởng Tết cho người lao động

- Điều điều 13 của luật lao động thì tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm đó và mức độ hoàn thành công việc của bạn, điều này có nghĩa là người sử dụng lao động sẽ tự căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty trong năm đó để quyết định tiền thưởng tết cho nhân viên vì vậy đối với những nhân viên nghỉ giữa chừng thì ngoài việc phải bồi thường hợp đồng khi nghỉ việc trước thời hạn ? thì sẽ không được thưởng tết như những nhân viên khác.
- Vấn đề thưởng nếu có ghi trong hợp đồng lao động thì đây là những thỏa thuận bắt buộc về mức độ thưởng tết và người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thực hiện mức thỏa thuận trong hợp đồng.
- Trong luật lao động của Việt Nam chỉ quy định về tiền thưởng nhưng lại không quy định về hình thức thưởng vì thế doanh nghiệp có thể thưởng cho nhân viên của mình bằng hiện vật, hoặc bằng chính sản phẩm của doanh nghiệp của bạn. Đặc biệt là những công ty mới tiến hành xong thủ tục thành lập công ty và bắt đầu đi vào hoạt động thì việc thưởng tết bằng hiện vật rất có thể được doanh nghiệp lựa chọn.
- Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 26, khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật lao động, nếu trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động có quy định cụ thể về việc trả lương tháng 13 và thưởng Tết, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động theo đúng thỏa thuận.
Thưởng tết luôn là vấn đề quan tâm của người lao động vào mỗi dịp cuối năm, người lao động cũng nên lưu ý rằng việc công ty không trả lương tháng 13 và thưởng tết cho bạn cũng không phải là việc trái pháp luật trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận ghi trong hợp đồng.

Từ khóa liên quan: Người lao động

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102