Văn phòng đại diện

  • Thành lập văn phòng đại diện thủ tục như thế nào?
    Đánh giá

a8239d93c407c5d6d73908f778602d51-jpeg-2

Để mở rộng mạng lưới kinh doanh sau thi thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần các doanh nghiệp thường có xu hướng lập văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố mà họ muốn mở rộng kinh doanh. Nắm bắt tình hình đó bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn ...

0612d5ed6b36229f0fe93b068c02f087-jpeg

Để thuận tiện cho khách hàng khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và có một văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, Luật Việt xin cung cấp và hướng dẫn các bạn những lưu ý và những hồ cần thiết đễ thành lập một công ty có văn phòng tại ...

c66e238521125be60acc1100415b1323-png

Bạn cần mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh? Bạn cần nâng tầm quy mô hoạt động của công ty để xúc tiến việc hoạt động kinh doanh tới thị trường mới? Nếu vì lý do đó thì việc thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) công ty để mở văn phòng đại ...