Bán hàng đa cấp có cần xin giấy phép ?

5 /5 của 170 đánh giá
Hỏi : Cho tôi hỏi là hiện nay tình trạng bán hàng đa cấp khá phổ biến, vậy khi bán hàng dạng này có cần phải xin giấy phép và điều Luật nào quy định ?
Trả lời : Kính thưa quý khách hàng, thực ra bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa, nhầm đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Cạnh tranh.
Doanh nghiệp chỉ được tổ chức bán hàng đa cấp sau khi được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 110/2005/NĐ-CP.
Việc có giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp, là việc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho doanh nghiệp được kinh doanh bán hàng theo phương thức đa cấp, khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định.

thục tục xin giấy phép bán hàng đa cấp, thanh lap cong ty tnhh, dịch vụ thành lập công ty tnhh, thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tnhh, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Nếu cần có giấy phép yêu cầu như sau :
1. Quy định pháp luật hiện hành:
– Luật cạnh tranh 2004;
– Nghị định số 42/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh;
– Thông tư 24/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 42.
- Trong đó có hồ sơ cần cấp mới:
* Đơn đề nghị (theo mẫu).
* Bản sao công chứng Giấy chứng nhân Đăng ký kinh doanh.
* Văn bản xác nhân của Ngân hàng về số tiền ký quỹ (5% vốn điều lệ, nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng)
* Bản sao Công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện. * Danh sách và lý lịch những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước ngoài có mang quốc tịch.
* Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP.
* Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP.
2. Đối tượng được kinh doanh bán hàng đa cấp: Chỉ có thể là hàng hóa mới được kinh doanh đa cấp, các loại khác không phải hàng hóa như dịch vụ thì không được kinh doanh theo phương thức đa cấp. 
3. Vốn pháp định và ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp:
– Vốn pháp định: 10 tỉ đồng
– Ký quỹ: 5 tỉ đồng, nhưng không thấp hợn 5% vốn điều lệ:
4. Cơ quan cấp giấy phép bán hàng đa cấp: Cục Quản lý Cạnh tranh
– Bộ công thương
5. Hiệu lực giấy phép bán hàng đa cấp: 5 năm và được gia hạn nhiều lần
6. Báo cáo hoạt động: Gửi cho Bộ công thương và Sở công thương định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
7. Thời gian giải quyết: Đối với hồ sơ cấp mới và cấp bổ sung là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Từ khóa liên quan: Giấy phép

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102