Tư vấn pháp luật lao động

5 /5 của 533 đánh giá
Tư vấn pháp luật lao động
Hiện nay, trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quan hệ lao động càng được pháp luật Việt nam bảo vệ. Lao động là những người góp phần duy trì và phát triển Doanh nghiệp, đem lại niềm tin, nơi gây dựng sự tín nhiệm đối với chính doanh nghiệp đó. Mặc dù vậy, quan hệ lao động, nếu không xây dựng trên sự bình đẳng, đúng pháp luật sẽ dễ dẫn đến sự vi phạm quyền lợi, gây nên sự bất đồng, tranh chấp, thậm chí sự thù hằn. Với mong muốn các Doanh nghiệp và người lao động hợp tác, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Hiện nay, trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quan hệ lao động càng được pháp luật Việt nam bảo vệ. Lao động là những người góp phần duy trì và phát triển Doanh nghiệp, đem lại niềm tin, nơi gây dựng sự tín nhiệm đối với chính doanh nghiệp đó.
Mặc dù vậy, quan hệ lao động, nếu không xây dựng trên sự bình đẳng, đúng pháp luật sẽ dễ dẫn đến sự vi phạm quyền lợi, gây nên sự bất đồng, tranh chấp, thậm chí sự thù hằn.
Với mong muốn các Doanh nghiệp và người lao động hợp tác, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, Mời các bạn đặt câu hỏi liên quan đến dịch vụ tư vấn pháp luật lao động.
Các nội dung chính của dịch vụ tư vấn pháp luật lao động:
·       Tư vấn các quy định của pháp luật về lao động, quan hệ lao động..;
·       Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động (hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo vụ việc);
·       Tư vấn quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương, xây dựng nội quy, quy chế nội bộ Doanh nghiệp;
·       Tư vấn pháp luật về xử lý kỷ luật người lao động;
·       Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động;
·       Tư vấn giải quyết chế độ cho người lao động và các nội dung khác có liên quan.

Quý khách có thể đặt câu hỏi để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất, chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102