Công ty TNHH 2 thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên

Tin tức

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp danh cho nhiều cá nhân hay tổ chức muốn kết hợp lại kinh doanh với nhau. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động các thành viên không muốn đầu tư vào nữa mà muốn rút vốn để chuyển hướng đầu tư. Trong trường hợp sau khi rút vốn nếu công ty vẫn c

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên

Tin tức

Khi công ty TNHH 1 thành viên muốn huy động vốn từ một hoặc một sốcá nhân, tổ chức khác để mở rộng sản xuất kinh doanh thì sau đó phải thực hiện việc chuyển loại hình doanh nghiệp. Sẽ có hai trường hợp là chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần hoặc chuyển đổi công ty TNHH 1 thành

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên

Tin tức

Công ty cổ phần trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà có thể cần phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty cổ phần có thể lựa chọn chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên. Trong bài viết này Nam Việt Luật xin giới thiệu về phương thức, trình tự

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên

Tin tức

Với loại hình doanh nghiệp tư nhân bạn gặp một số trường hợp rắc rối vì thế muốn chuyển sang hình thức công ty THHH 2 thành viên trở lên sau khi thành lập công ty. Nhưng chưa biết thủ tục thay đổi như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết rõ hơn.

Những lợi ích mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên mang lại cho bạn

Tin tức

Những lợi ích mà công ty tnhh 2 thành viên trở lên mang lại cho bạnNếu bạn đang muốn tìm hiểu sâu hơn để thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về những lợi ích bạn sẽ có khi chọn lựa loại hình doanh nghiệp này.Đầu tiên, chúng ta cùng

scroll
Số điện thoại
0909 608 102