Dịch vụ việc làm

tin-tuc/quy-dinh-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-12858Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 52/2014/NĐ-CPHà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀMCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Chi tiết
dich-vu/nd-52-2014-ndcp-cap-giay-phep-dich-vu-viec-lam-7656NĐ 52/2014/NĐ-CP Cấp giấy phép dịch vụ việc làm

CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 52/2014/NĐ-CPHà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀMCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Chi tiết
scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ