Chi nhánh công ty

Chi nhánh có vốn điều lệ không

Tin tức

Chi nhánh không có vốn điều lệ dù là hình thức hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc,

Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

Giải thể

Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc cần chuản bị hồ sơ và trình tự thực hiện ra sao ?

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

Giải thể

Các công ty vì muốn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới mà thành lập các chi nhánh và các chi nhánh này có thể hoạch toán độc lập hoặc hoạch toán phụ thuộc. Tuy nhiên nếu sau một thời gian mà chi nhánh hoạt động không hiệu quả, không đạt được mục tiêu đề ra thì công ty có thể lựa chọn giải t

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Giải thể

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phầnKhi công ty cổ phần thành lập quá nhiều chi nhánh mà hoạt động không hiệu quả, công ty muốn tái cơ cấu tổ chức để tinh giản cho bộ máy hoạt động trơn tru, hiệu quả hơn thì dẫn đến việc giải thể chi nhánh là điều bắt buộc. Vậy thủ tục giải thể chi nhánh công

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Giải thể

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Sau khi thành lập chi nhánh công ty bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết thì nên tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Tin tức

Công ty tnhh là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được chấp nhận giấy đăng ký kinh doanh, với những công ty loại hình này, việc mở chi nhánh khá dễ dàng, dưới đây Nam Việt Luật xin đưa ra những gợi ý cho việc làm hồ sơ, thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công tyHồ sơ thành thành

scroll
Số điện thoại
0909 608 102