Thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

5 /5 của 368 đánh giá

Sự phát triển của xã hội đã kéo theo sự phát triển của thương mại điện tử. Khi mà sự mua sắm không còn thực hiện trực tiếp tại các cửa hàng, chợ mà đã đổ dồn một phần nhiều vào các trang thương mại điện tử trực tuyến như lazada, tiki, shopee… Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đang quan tâm đến việc đầu tư trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam nhưng chưa nắm rõ các quy định về điều kiện cũng như thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy hãy cùng các chuyên gia của Nam Việt Luật tham khảo qua bài viết sau nhé!

 Điều kiện thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành thương mại điện tử là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thật vậy, theo quy định tại khoản h Điều 05 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật thương mại và luật quản lý ngoại thương, để nhà đầu tư nước ngoài mở công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì phải được cấp giấy phép kinh doanh. Cũng theo quy định tại Điều 08 Nghị định này thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chính là Sở công thương nơi dự định thành lập công ty.

Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP đã chỉ ra điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép kinh doanh như sau:

- Trường hợp 1: Nếu quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài thuộc đất nước có tham gia Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam cũng là thành viên và trong đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan thì:

+ Đáp ứng điều kiện được quy định trong Điều ước quốc tế về tiếp cận thị trường;

+ Đáp ứng điều kiện về kế hoạch về tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp;

+ Không còn là đối tượng nợ thuế quá hạn (nếu đã thành lập từ trên 01 năm).

-  Trường hợp 2: Nếu quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc đất nước  có tham gia Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc là trường hợp quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thuộc đất nước có tham gia Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam cũng là thành viên nhưng Việt Nam không có cam kết mở cửa thị trường đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan thì:

+ Đáp ứng điều kiện về kế hoạch về tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp;

+ Không còn là đối tượng nợ thuế quá hạn (nếu đã thành lập từ trên 01 năm).

+ Đáp ứng tiêu chí là phù hợp với các quy định thể hiện trong pháp luật chuyên ngành của Việt Nam, đồng thời phù hợp với mức độ cạnh tranh trên thị trường trong cùng lĩnh vực và khả năng tạo ra công ăn việc làm và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

-  Trường hợp 3: Nếu nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh các hàng hóa như sau: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình hoặc  sách, báo và tạp chí thì

+ Đáp ứng điều kiện về kế hoạch về tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp;

+ Không còn là đối tượng nợ thuế quá hạn (nếu đã thành lập từ trên 01 năm).

+ Đáp ứng tiêu chí là phù hợp với các quy định thể hiện trong pháp luật chuyên ngành của Việt Nam, đồng thời phù hợp với mức độ cạnh tranh trên thị trường trong cùng lĩnh vực và khả năng tạo ra công ăn việc làm và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

+ Nếu mặt hàng là dầu, mỡ bôi trơn thì chỉ cấp phép nhập khẩu, bán buôn cho doanh nghiệp nước ngoài có sản xuất dầu, mỡ bôi trơn ở Việt Nam hoặc  sản xuất và phân phối các máy móc, thiết bị mà có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn ở tại Việt Nam

+ Nếu mặt hàng là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình hoặc sách, báo và tạp chí thì chỉ cấp phép bán lẻ cho doanh nghiệp nước ngoài đã có các cửa hàng, siêu thị và bán tại các cơ sở đó.

Thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

Để mở công ty thương mại điện tử nước ngoài, nhà đầu tư cần chuẩn bị 03 bộ hồ sơ gồm hồ sơ đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư thương mại điện tử nước ngoài, hồ sơ đăng ký kinh doanh và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.

Hồ sơ thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài tại phòng đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo mẫu có sẵn;

2. Bản sao CMND hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

3. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

4. Bản giải trình về việc đáp ứng điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh được quy định tại Mục 1 trên

5. Văn bản tài liệu thể hiện năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

6. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư mà ủy quyền cho người khác.

Hồ sơ thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài tại phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập công ty thương mại điện tử nước ngoài theo mẫu có sẵn;

2. Dự thảo điều lệ công ty có ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu;

3. Danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông sáng lập tùy vào loại hình của doanh nghiệp thương mại điện tử nước ngoài.

4. Bản sao CMND hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

5. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh mà ủy quyền cho người khác.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nước ngoài bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo mẫu có sẵn;

2. Văn bản giải trình thể hiện việc đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh được nêu tại Mục 1 bài viết này, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính cũng như tình hình kinh doanh và tình hình tài chính

3. Tài liệu thể hiện doanh nghiệp không nợ thuế quá hạn đối với cơ quan thuế

4. Bản sao y công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã được cấp trước đó.

Trên đây là 03 bộ hồ sơ mà nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị cẩn thận để quá trình làm việc với cơ quan nhà nước được thuận lợi và nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật

Thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục mở công ty thương mại điện tử nước ngoài cũng giống như thủ tục mở các doanh nghiệp nước ngoài khác, chỉ thêm một bước là đề nghị cấp giấy phép kinh doanh trước khi đi vào hoạt động. Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký đầu tư cho dự án thương mại điện tử

Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư được liệt kê ở mục trên và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Phòng đăng ký đầu tư Tỉnh nơi đặt địa điểm thực hiện dự án đầu tư thương mại điện tử. Trong thời hạn 15 ngày Phòng đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án thương mại điện tử nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa hoặc từ chối đều sẽ có văn bản trả lời gửi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án thương mại điện tử.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp thương mại điện tử

Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp tại tại bộ phận một cửa phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập công ty thương mại điện tử nước ngoài. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ và đầy đủ thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu cần bổ sung, hoặc chỉnh sửa hồ sơ sẽ có văn bản trả lời gửi doanh nghiệp.

Bước 3: Đăng bố cáo, khắc dấu tròn và thông báo mẫu dấu

Ngay sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thương mại điện tử nước ngoài đã có mã số thuế hay là mã số kinh doanh. Khi đó, công ty sẽ liên hệ đơn vj khắc dấu để khắc con dấu tròn thể hiện mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp rồi thông báo mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp thương mại điện tử nước ngoài cũng cần đóng lệ phí để đăng bố cáo trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận được giấy phép.

Bước 4: Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho hoạt động thương mại điện tử

Như đã trình bày, doanh nghiệp thương mại điện tử nước ngoài cần nộp hồ sơ để đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh trước khi đi vào hoạt động. Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu tại Mục 1 và nộp tại Sở công thương.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Sở công thương sẽ cấp phép theo đúng quy định.

Cuối cùng, doanh nghiệp thương mại điện tử nước ngoài khi thành lập website thương mại điện tử phải làm thêm thủ tục đăng ký website theo đúng quy định của pháp luật trước khi sử dụng.

Hy vọng qua bài viết trên về chủ đề " Thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài " của Nam Việt Luật sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các cá nhân, doanh nghiệp đang tìm kiếm những thông tin pháp lý trước khi mở công ty. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn nếu Quý khách hàng có vướng mắc về hồ sơ cũng như điều kiện kinh doanh hoạt động thương mại điện tử nhé!

Từ khóa liên quan: Vốn đầu tư Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102