Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

5 /5 của 150 đánh giá

Tư vấn quản lý là ngành nghề kinh doanh không có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý như thế nào cho đúng luật? Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý gồm những tài liệu gì? Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé!

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

Như đã trình bày pháp luật Việt Nam cũng như các hiệp định song phương và đa phương  mà Việt Nam tham gia ký kết, không có bất cứ điều kiện nào đối với việc mở công ty tư vấn quản lý nước ngoài. Do đó, để nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh ngành nghề này không cần đáp ứng điều kiện nào khác mà giống như các doanh nghiệp khác là tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư cũng như các văn bản pháp luật có liên quan. Nhà đầu tư nước ngoài cũng hoàn toàn có thể đầu tư kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý theo tỷ lệ góp vốn từ 1 đến 100% tùy nhu cầu mà không có ràng buộc.

Đăng ký mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý:

Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham khảo các mã ngành nghề thuộc nhóm CPC 865 về dịch vụ tư vấn quản lý như sau:  

+ Mã CPC 86501: Dịch vụ tư vấn quản lý chung

+ Mã CPC 86502: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (ngoại trừ thuế)

+ Mã CPC 86503: Dịch vụ tư vấn quản lý marketing

+ Mã CPC 86504: Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực

+ Mã CPC 86505: Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất

+ Mã CPC 86506: Dịch vụ quan hệ công chúng

+ Mã CPC 86509: Các dịch vụ tư vấn quản lý khác: Đây là lĩnh vự tư vấn quản lý liên quan tới phát triển công nghiệp, du lịch, điện tử…

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

 Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

Như vậy, để mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý, nhà đầu tư nước ngoài không cần đáp ứng điều kiện mà chỉ cần đăng ký đúng mã ngành nghề đã được liệt kê ở mục trên.

Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án tư vấn quản lý và 01 bộ hồ sơ để đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là có thể đi vào hoạt động mà không cần xin thêm giấy phép con nào cả.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại phòng đăng ký đầu tư gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý theo mẫu có sẵn;

2. Bản sao y công chứng hộ chiếu/ CCCD hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác nếu nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc bản sao y công chứng tài liệu xác nhận tư cách pháp lý nếu nhà đầu tư là tổ chức;

3. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý.

4. Bản sao tài liệu thể hiện năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý như: báo cáo tài chính 02 năm, cam kết hỗ trợ tài chính nếu nhà đầu tư là tổ chức; Hoặc bản sao số dư tài khoản có xác nhận của ngân hàng nếu nhà đầu tư là cá nhân.

5. Giấy tờ tài liệu chứng minh tính hợp pháp của địa điểm thực hiện dự án kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý.

6. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý không trực tiếp nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký kinh doanh mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ chuẩn bị thêm 01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý. Thành phần hồ sơ gồm những giấy tờ tài liệu dưới đây:

1. Văn bản đề nghị đăng ký mở công ty tư vấn quản lý nước ngoài theo mẫu có sẵn;

2. Dự thảo điều lệ công ty tư vấn quản lý nước ngoài có ghi đầy đủ thông tin doanh nghiệp;

3. Danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông sáng lập tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH  hai thành viên trở lên hay loại hình công ty cổ phần;

4. Bản sao y công chứng hộ chiếu/ căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác nếu nhà đầu tư kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý là cá nhân; Hoặc bản sao y công chứng tài liệu xác nhận tư cách pháp lý nếu nhà đầu tư kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý là tổ chức;

5. Văn bản ủy quyền nếu người thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục.

6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp cho dự án tư vấn quản lý ở bước trên.

Nhà đầu tư nước ngòai cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên để quá trình làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trở nên thuận lợi và tránh mất thêm thời gian bổ sung hay chỉnh sửa hồ sơ vì không hợp lệ.

 Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

Vì  kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý không phải là ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do vậy để thủ tục mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tương đối đơn giản giống như thủ tục mở các công ty vốn nước ngoài kinh doanh ngành nghề không có điều kiện khác. Thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm có 3 bước như sau:

Bước 1: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án tư vấn quản lý

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án tư vấn quản lý chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ được liệt kê ở mục trên và tiến hành nộp tại Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định đặt địa điểm thực hiện dự án tư vấn quản lý. Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án tư vấn quản lý nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ. Trong trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư từ chối vẫn sẽ có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và gửi cho doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý.

Bước 2: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư vấn quản lý

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh đã được liệt kê và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư vấn quản lý. Trong trường hợp từ chối, cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn sẽ có văn bản từ chối và phản hồi nêu rõ lý do.

Bước 3: Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp và nộp thông báo mẫu dấu tròn

Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý sẽ nộp lệ phí để được cơ quan đăng ký kinh doanh đăng bố cáo thông tin của doanh nghiệp  trong 30 ngày theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý liên hệ đơn vị khắc dấu để khắc con dấu và thông báo mẫu con dấu tròn theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hy vọng qua những chia sẻ trên về nội dung “Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý” sẽ hữu ích với các cá nhân, doanh nghiệp đang tìm kiếm những thông tin pháp lý. Nếu Quý khách hàng vẫn còn vướng mắc về điều kiện hay thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý xin liên hệ với hotline của tư vấn Nam Việt Luật để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác từ những tư vấn viên, luật sư giàu kinh nghiệm nhé! Nam Việt Luật tự hào là đơn vị hàng đầu về tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tư vấn thành lập doanh nghiệp nước ngoài và thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Từ khóa liên quan: Vốn đầu tư Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102