Hợp nhất công ty cổ phần cần chú ý gì?

5 /5 của 492 đánh giá
 Nam Việt Luật với đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình và tận tình với từng khách hàng, chúng tôi mang tới dịch vụ thành lập công ty cổ phần và hợp nhất công ty cổ phần tại TPHCM và các tỉnh lân cận, sau đây là vài điều cần chú ý bạn cần biết khi tiến hành thủ tục.
Hồ sơ hợp nhất:
 • Giấy đề nghị đăng ký hợp nhất doanh nghiệp.
 • Sự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật của bên hợp nhất và bên bị hợp nhất  và của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện uỷ quyền của cổ đông sáng lập.
 • Danh sách cổ đông sáng lập.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ tuỳ thân của những cổ đông sáng lập là cá nhân.
 • Bản sao Quyết định thành lập, GCNĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác .
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty  kinh doanh ngành, nghề theo quy định của nhà nước.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co phan, thanh lap cong ty tnhh, dịch vụ thành lập công ty tnhh, thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tnhh, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Hợp nhất doanh nghiệp sau khi thành lập công ty cổ phần

Những điều cần lưu ý khi tiến hành thủ tục hợp nhất
 • Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.
 • Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
 • Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
 • Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại, công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.
Không chỉ với công ty cổ phần mà với công ty TNHH sau khi bạn thành lập công ty TNHH bạn cũng có thể hợp nhất nếu đủ thời gian hoạt động và có quyết định của các thành viên.

Từ khóa liên quan: Công ty Cổ phần Cổ phần

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102