Những đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp

5 /5 của 68 đánh giá

- Bài trước chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn về những đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. Sang bài này chúng tôi chia sẻ thêm thông tin về những đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo luật hiện hành. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì mọi tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định, trừ những cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp sau đây theo Luật phòng chống tham nhũng sau đây:
+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.
==> Nếu cán bộ, công chức, viên chức nào không phải là người đứng đầu, hoặc là cấp phó thì hoàn toàn có thể góp vốn mua cổ phần vào doanh nghiệp.

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, và vợ hơặc chồng không được góp vốn mua cổ phần;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, và vợ hoặc chồng không được góp vốn mua cổ phần.

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân không được sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
Nếu cần tư vấn thêm xem mình có thuộc những đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp hay không? Vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật để được tư vấn trợ giúp và thực hiện thủ tục.

Từ khóa liên quan: Góp vốn

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102