Nộp thuế doanh nghiệp những tiêu chí nào để đánh giá và phân loại

5 /5 của 152 đánh giá

Đã có Nghị Định hướng dẫn sau khi đăng ký thành lập công ty cho các doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sẽ được các cơ quan quản lý có thẩm quyền thẩm định đáng giá xếp loại. Lúc này các công ty sẽ có thắc mắc và phát sinh câu hỏi như sau : Liệu như vậy có giúp lược bỏ bớt các thủ tục  thuế hay không? Nhiều doanh nghiệp sẽ tự hỏi mình có lợi ích gì khi được xếp loại … Nay công ty chúng tôi xin được cùng quý doanh nghiệp phân tích và tìm hiểu vấn đề trên.

thành lập doanh nghiệp, thuế doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Theo thông tư số 204/2015/TT-BTC ban hành ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chinh về quy định và áp dụng quản lý rủi ro trong thuế đã có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4/2/2016.

Dựa vào Thông Tư đó thì việc áp dụng chống rủi ro trong khâu quản lý thuế của các cơ quan nhà nước sẽ được cấp phép xem xét đối với người nộp thuế chính là các doanh nghiệp công ty bao gồm các thủ tục như : Đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; hoàn thuế; kiểm tra; thanh tra thuế; tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế và các nghiệp vụ quản lý thuế khác  nhau trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.

thành lập doanh nghiệp, thuế doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Thông qua việc trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính như Tổng cục hải quan, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính… và các cơ quan chức năng thuộc các Bộ, ngành khác cũng như thu thập thông tin liên quan đến quản lý thuế từ nước ngoài, Hệ thống thông tin nghiệp vụ của cơ quan Thuế sẽ tự động phân loại người nộp thuế theo 03 loại dựa trên kết quả đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về thuế: (1) Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế tốt, (2) Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế ở mức độ trung bình, (3) Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế ở mức độ thấp.

Doanh nghiệp sẽ bị xếp Loại 3 nếu thuộc một số trường hợp như: chưa kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn ít nhất 1/3 (một phần ba) số tờ khai theo quy định trong vòng 12 tháng; có số lỗ lũy kế vượt quá 50% vốn chủ sở hữu tính đến thời điểm đánh giá; trong thời gian 02 năm liên tục trở về trước tính đến ngày đánh giá bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành hính về các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp Loại 2 là những doanh nghiệp không thuộc các trường hợp quy định đối với doanh nghiệp Loại 1 và Loại 3.

thành lập doanh nghiệp, thuế doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đối với hồ sơ đăng ký giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động, cơ quan Thuế sẽ thực hiện cập nhật trạng thái giải thể, phá sản hoặc không còn hoạt động trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với các trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế theo quy định hoặc yêu cầu doanh nghiệp hay gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ về thuế trước khi giải thể, phá sản, ngừng kinh doanh. 

 Nếu quý vị và các bạn có thắc mắc xin liên hệ với công ty Nam Việt Luật của chúng tôi.


Từ khóa liên quan: Thuế

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102