Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

5 /5 của 110 đánh giá

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Các nhà đầu tư khi quyết định bỏ vốn đầu tư kinh doanh bằng các hình thức như thành lập công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc đầu tư góp vốn, mua cổ phần vào công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ...

Ngoài các bảo đảm của nhà nước để nhà đầu tư yên tâm tin tưởng như bảo đảm quyền tài sản, bảo đảm đầu tư kinh doanh, bảo đảm đầu tư kinh doanh khi pháp luật thay đổi còn có các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như áp mức thuế suất thấp, miễn giảm các loại thuế, miễn giảm tiền thuê, sử dụng đất ...

Các chính sách ưu đãi đầu tư còn quy định ở các ngành nghề hoạt động kinh doanh sản xuất được hưởng ưu đãi và các khu vực, địa bàn được hưởng ưu đãi khi đến đó đầu tư.

Nhưng các nhà đầu tư để có thể áp dụng các chính sách hưởng ưu đãi cho dự án đầu tư của mình thì phải hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết.

Vậy các thủ tục pháp lý mà nhà đầu tư phải thực hiện để hưởng ưu đãi là gì ? Đã được quy định ở đâu trong Luật đầu tư ?

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Luật đầu tư 2014 quy định ở điều 17 như sau :

Điều 17. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Như vậy cơ quan đăng ký đầu tư sẽ ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Trong trường hợp dự án đầu tư không cần đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư căn cứ vào điều kiện quy định trong Luật đầu tư Điều 15.Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư và Điều 16.Ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định pháp luật khác để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

Nếu các nhà đầu tư đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chưa nằm trong đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thì có thể làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư để đáp ứng các điều kiện được áp dụng ưu đãi đầu tư.


Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102