Tư vấn xây dựng Bộ máy quản lý

5 /5 của 534 đánh giá
Tư vấn xây dựng Bộ máy quản lý và Quan hệ điều hành giữa các phòng ban trong doanh nghiệp
Sau khi thành lập công ty. Điều lệ công ty quy định về bộ máy quản lý, nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp và cách thức làm việc của các thành viên trong công ty, các quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, tuy nhiên, những vấn đề và công việc cụ thể phát sinh trong quá trình làm việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp không phải lúc nào cũng được quy định chi tiết, cụ thể trong điều lệ. Chính vì vậy, xây dựng được quy chế quản lý và quan hệ điều hành quan hệ điều hành là sự bổ sung cần thiết và kịp thời và là cơ sở pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp
Các nội dung được chúng tôi tư vấn và thực hiện:
- Phân tích mô hình quản lý thực tế tại doanh nghiệp từ đó đề xuất phương thức quản lý, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Các phòng ban, Ban giám đốc, phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ, phân xưởng, kinh doanh...
- Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;
- Phân tích đánh giá chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban,  trực thuộc công ty, cơ cấu quản lý, phòng ban hỗ trợ...
- Phân tích nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng cần thiết của nhân sự chủ chốt và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;
- Phân tích thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp, phối hợp, phân công phân nhiệm công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty.
- Thiết lập mối quan hệ công việc trong Công ty; trao đổi thông tin nhanh chóng kịp thời, chính xác

Từ khóa liên quan: Xây dựng

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102