Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư

5 /5 của 447 đánh giá

Khi các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư kinh doanh thì họ luôn mong muốn tài sản mà mình đem ra đầu tư sẽ có hiệu quả, đem lại lợi nhuận và cuối cùng sẽ được chia phần lợi nhuận đó.
Nhưng theo cơ chế thị trường thì song song với lợi nhuận đạt được các nhà đầu tư cũng phải chấp nhận mạo hiểm vì việc kinh doanh có thể không đạt hiệu quả dẫn đến thua lỗ. Tiền bạc, tài sản đem ra đầu tư có thể bị thất thoát, hao hụt.

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Tài sản của nhà đầu tư ngoài việc bị hao hụt do kinh doanh thua lỗ thì đôi khi trong một số trường hợp bị Nhà nước trưng mua, trung dụng nhằm mục đich liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tài.
Trong trường hợp này, Nhà nước cần bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư. Sau khi tài sản của nhà đầu tư bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng phải thanh toán, bồi thường cho nhà đầu tư.
Vậy việc bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được quy định ở đâu ? Sau khi bị Nhà nước trung mua, trung dụng tài sản thì nhà đâu tư được thanh toán, bồi thường như thế nào ?

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư

Theo Luật đầu tư Điều 9 quy định về bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư như sau:
Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản
1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.
2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư

Như vậy trước tiên nhà đầu tư phải sở hữu tài sản hợp pháp tức là tài sản không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.
Đến khi xảy ra trường hợp tài sản của nhà đầu tư được Nhà nước trung dụng, trung mua vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thí nhà đầu tư mới được Nhà nước bồi thường, thanh toán theo quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102