Các ưu đãi mà doanh nghiệp xã hội được hưởng

5 /5 của 446 đánh giá
Hiện nay luật doanh nghiệp ở nước ta đã và đang tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quy trình thành lập công ty hay doanh nghiệp xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay. Vậy những điều kiện ưu đãi đó là gì?
Doanh nghiệp xã hội là gì? Khác gì so với doanh nghiệp thường?
Doanh nghiệp xã hội là những doanh nghiệp thực hiện mục tiêu tối cao là phát triển xã hội hay bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng phương thức hoạt động của từng doanh nghiệp, có thể là các tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, hoặc tác xã hay thậm chí là các doanh nghiệp tư nhân.
Trên cơ bản doanh nghiệp xã hội (DNXH) giống với những doanh nghiệp thường khác vì đều tổ chức và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp tuy nhiên chúng khác biệt nhau ở mục đích hoạt động, những doanh nghiệp này được thành lập để giải quyết những vấn đề an sinh xã hội như đói nghèo, ô nhiễm môi trường,….

ưu đãi thuế tndn 2016, chính sách thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, ưu đãi thuế tndn theo địa bàn, tt 128 của bộ tài chính, doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thông tư 128 thuế tndn, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thanh lap cong ty tnhh, dịch vụ thành lập công ty tnhh, thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tnhh, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Các lợi ích được hưởng khi thành lập doanh nghiệp xã hội

- Được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật, được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo quy định đối với từng loại doanh nghiệp tương tứng ví dụ bạn muốn thành lập công ty cổ phần thì bạn được hưởng những nguyền và nghĩa vụ cho hình thức này.
- Được tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện giải quyết các vấn đề xã hội.
- Được hưởng tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc những hình thức hỗ trợ kỹ thuật từ các nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đã đăng ký hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.
Lưu ý 4 trường hợp doanh nghiệp được chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội:
- Hết thời hạn cam kết thực hiện mục tiêu xã hội.
- Môi trường cam kết thực hiện trước đó đã thay đổi hoặc không còn tồn tại.
- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ cam kết thực hiện mục tiêu xã hội.
- Các trường hợp khác sẽ theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
Doanh nghiệp xã hội chỉ được chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội và môi trường nếu đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và đã xử lý số dư của khoản viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp đã nhận chứ không được thay đổi giấy phép kinh doanh để quay sang ngành nghề khác hoặc tiến hành Thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Thành lập doanh nghiệp xã hội cũng là cơ hội để bạn mở mang kiến thức kinh doanh và các mối quan hệ xã hội, đồng thời cũng mang lại cho xã hội những lợi ích tốt mà nhiều người mong muốn thực hiện.
Nếu có thắc mắc gì về bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp xin liên hệ với công ty Nam Việt luật của chúng tôi.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102