Đầu tư nước ngoài | Trang 4

Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoàiSau khoản thời gian thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài đến khi có kết quả báo cáo quyết toán thuế ở nước tiếp nhận đầu tư, nếu dự án có phát sinh lợi nhuận thì nhà đầu tư có thể xử lý theo hai hướng : tiếp tục sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài hoặc chu

Chuyển lợi nhuận về nước của dự án đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Chuyển lợi nhuận về nướcBất ký nhà đầu tư nào khi đầu tư hoạt động kinh doanh cũng vì mục đích lợi nhuận. Với các dự án đầu tư trong nước thì lợi nhuận từ dự án vẫn ở trong nước nhưng khi dự án đầu tư ở nước ngoài thì lợi nhuận phát sinh nằm ở nước tiếp nhận đầu tư. Cho nên nhà nước quy định các dự

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

 Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoàiNhà đầu tư khi muốn thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài thì cần phải chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện đúng cam kết khi đăng ký đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư. Tuy nhiên việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài chỉ được thực hiện khi nhà đầu tư đã đáp ứng

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp nào ?

Đầu tư nước ngoài

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoàiNhà nước rất khuyến khích việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích khai thác, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ và tăng cường khả năng sản xuất hàng hóa dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã h

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàiGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ xác nhận nhà đầu tư được phép thực hiện dự án ở nước ngoài, chuyển nguồn vốn ra nước ngoài cho dự án. Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ thể hiện thông tin đầy đủ chi tiết

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàiNhà đầu tư cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì mới được quyền thực hiện dự án, chuyển vốn ra nước ngoài cho dự án. Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ xác nhận dự án của nhà đầu tư hợp lệ, đã được cơ quan ban n

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàiĐể thực hiện được hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư cần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Để được cấp Giấy chứng nhận nhà đầu tư trước tiên phải có đủ các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài r

Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Đầu tư nước ngoài

Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hộiDự án cần quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài ?Những dự án khi đầu tư ra nước ngoài đôi khi cần có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ hay là của Quốc hội thì mới được thực hiện.Quốc hội quyết định chủ trươn

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế có từ 51% vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thực hiện dự án đầu tư của mình bắt buộc phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoặc các dự án cần sự quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ nếu

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khi phát sinh những thay đổi về tình hình thực tế thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư). Đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư - Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNam Việt Luật sẽ tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và tài liệu cần thiết theo quy định và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, Hợ

Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoàiI.Bảng giá thành lập công ty có vốn nước ngoài chiếm từ 50 - 100% Vốn điều lệ.STTNgành nghềGiá USD1Ngành dịch vụ1.0002Thương mại - Xuất nhập khẩu1.7003Ngành nghề sản xuất2.5004Ngành nghề có điều kiện3.0005Dự án trên 300 tỷThỏa ThuậnII.Bảng giá thành

scroll
Số điện thoại
0909 608 102