Đầu tư nước ngoài | Trang 3

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoàiNhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực ph

scroll
Số điện thoại
0909 608 102