Điều kiện và thủ tục sáp nhập công ty cổ phần

5 /5 của 73 đánh giá
Việc thành lập công ty con cổ phần đã khó, việc sáp nhập các công ty cổ phần cũng cần phải có điều kiện và một loạt những thủ tục riêng. Vậy pháp luật quy định thủ tục sáp nhập công ty như thế nào và cần điều kiện gì dể hai công ty có thể sáp nhập ?

Sáp nhập công ty cổ phần thủ tục cần những gì?

* Điều kiện để sáp nhập công ty cổ phần:
- Để sáp nhập công ty thì một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, song song với việc sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của công ty sáp nhập.
- Trong trường hợp công ty sáp nhập có thị phần từ 30 tới 50% thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty sẽ thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.
- Các công ty không được sáp nhập khi công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% thị trường có liên quan.
* Thủ tục sáp nhập công ty cổ phần:
- Hợp đồng sáp nhập có các nội dưng về: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập, tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập.
- Phương án sử dụng lao đông.
- Bản thông báo thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, vốn góp, trái phiểu, cổ phần của công ty bị sấp nhập.
- Thời hạn thực hiện sáp nhập.
- Giấy tờ cá nhân có liên quan tới các thành viên, chủ sở hữu công ty, cổ động có liên quan tới hợp đồng sáp nhập.
- Giấy đăng ký kinh doanh gốc của các công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập.
- Biên bản họp đại hội cổ đông về sáp nhập công ty.
- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của công ty nhận sáp nhập.
+ Thời gian giải quyết: doanh nghiệp phải đợi 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Nơi nộp hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư.
* Cần lưu ý:
- Kết quả của quá trình là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứ không phải thay đổi giấy phép kinh doanh.
- Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.
Để có thể tiến hành thủ tục nhanh chóng, không vướng mắc bạn hãy liên hệ với chúng tôi để có thể hoàn thành một cách nhanh nhất. Những thủ tục, giấy tờ có liên quan tới việc sáp nhập thành lập công ty cổ phần.

Từ khóa liên quan: Công ty Cổ phần Cổ phần

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102