Thông tin về luật bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

5 /5 của 298 đánh giá
Nhà nước ta quy định về luật hôn nhân và gia đình để giúp xã hội ổn định, nề nếp.... mỗi gia đình phải góp phần xây dựng và hoàn thiện để bảo hộ hôn nhân của mình, luôn kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững...bởi gia đình chính là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người và là một trong những môi trường quan trọng, để hình thành giáo dục nhân cách mỗi thành viên.
Điều này góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta. Gia đình có tốt thì xã hội mới phát triển, vì thế mới có nhiều luật bảo vệ hôn nhân và gia đình.
1. Quan hệ hôn nhân và gia đình thực hiện theo đúng quy định của Luật Hôn nhân và gia đình được tôn trọng và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.
2. Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; cấm kết hôn giả tạo, lừa dối để kết hôn; cấm cưỡng ép ly hôn, ly hôn giả tạo; cấm yêu sách của cải trong việc cưới hỏi.
Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.
Cấm ngược đãi, hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em và các thành viên khác trong gia đình.
3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Toà án, cơ quan khác có thẩm quyền có biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102