Những điểm mới nhất của luật doanh nghiệp bạn cần biết

5 /5 của 206 đánh giá
Việc thay đổi giấy phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có điểm gì mới và nổi bật? Bài viết dưới đây chỉ ra những điểm mới quan trọng của luật doanh nghiệp 2014.
* Về việc đăng ký giấy phép thành lập doanh nghiệp:  
Thời hạn để các cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được rút ngắn từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
* Về nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp:
Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung chính trong khi đó luật doanh nghiệp 2005 là 10 nội dung chính. 4 nội dung chính của nội dung giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp mới  là: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; thông tin chi tiết nhân thân của cá nhân là người đại diện theo pháp luật, chủ thành lập công ty tư nhân, thành viên hợp danh, thành viên công ty và thông tin của thành viên tổ chức; vốn   điều lệ của doanh nghiệp.
* Về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp:
Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho   người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Tóm lại: Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều lệ công ty. Đây là quy định hoàn toàn mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tận dụng được mọi cơ hội kinh doanh thông qua các đại diện theo pháp luật.
Sáp nhập công ty: Không yêu cầu các công ty cùng loại mới được hợp nhất, sáp nhập, chia, tách đồng thời quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục, hồ sơ   .v.v.
* Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Chỉ quy định 5 trường hợp bị thu hồi Giấy CNĐKDN so với 8 trường hợp của luật cũ.
Trên đây là một số điểm mới nổi bật của luật doanh nghiệp năm 2014 mới được áp dụng chính thức vào tháng 7/2015, nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp kịp thời nhất có thể.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102