Thành lập công ty cổ phần hay doanh nghiệp tư nhân?

5 /5 của 118 đánh giá

Ngày nay với tình hình kinh tế ngày càng phát triển nhiều người có ý định phát triển sự nghiệp bằng việc thành lập công ty. Nhưng bạn đang suy nghĩ nên thành lập loại hình nào? Cổ phần hay tư nhân? Bài việt dưới đây sẽ giúp bạn quyết định được điều đó.

* Trước tiên bạn nên hiểu loại hình công ty cổ phần và tư là như thế nào:

Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủvà tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Luật doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
Công ty cổ phần là là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế..
* Để có thể lựa chọn được tốt bạn căn cứ vào các điều sau:
Về chủ doanh nghiệp :
Công ty tư nhân: là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý,điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đúng theo luật thành lập doanh nghiệp tư nhân
Công ty cổ phần: Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu.
Quyền và nghĩa vụ :
Công ty tư nhân:  Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.
Công ty cổ phần: Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.
Khó khăn:
Công ty tư nhân: Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao,chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.
Công ty cổ phần: Công ty cổ phần bị đánh thuế hai lần. Lần thứ nhất thuế đánh vào công ty. Sau đó, khi lợi nhuận được chia, nó lại phải chịu thuế đánh vào thu nhập cá nhân của từng cổ đông.Và Công ty cổ phần phải chấp hành các chế độ kiểm tra và báo cáo chặt chẽ.
Trên đây là những thuận lợi và khó khăn của hai loại hình tư nhân và thành lập công ty Cổ phần để bạn có thể tự lựa chọn cho mình loại hình thích hợp nhất. Nếu còn thắc mắc vấn đề nào hãy liên hệ với Nam Việt Luật để được giải đáp sớm nhất.

>>> Xem thêm:

Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Nên thành lập công ty Cổ phần hay TNHH?

Vốn thành lập công ty cổ phần bao nhiêu?

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Tại sao nên thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân 

Nên thành lập công ty cổ phần hay doanh nghiệp tư nhân?

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102