Tách công ty cổ phần cần điều kiện gì?

5 /5 của 476 đánh giá
Việc tách doanh nghiệp là hình thức thành lập công ty mới tuy nhiên chúng có những điều kiện nhất định để có thể tách ra hoạt động riêng. Đây cũng là vấn đề thể hiện việc tái cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp.

* Tách doanh nghiệp là gì?

Sau khi thành lập công ty Cổ phần đi vào hoạt động một thời gian bạn có thể tách bằng cách sau: Chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (chúng ta quy định gọi là công ty bị tách) để thành lập công ty mới có thể là một hoặc một số công ty mới cùng loại (công ty được tách). Đồng thời sẽ chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Tách công ty cổ phần cần điều kiện gì?

* Điều kiện: Công ty bị tách là công ty cổ phần.
* Hồ sơ tách công ty cổ phần:
- Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp.
- Đơn xin tổ chức lại doanh nghiệp.
- Điều lệ của doanh nghiệp mới.
- Giải trình việc tổ chức lại doanh nghiệp.
- Quyết định tách doanh nghiệp.
* Lưu ý khi tách công ty cổ phần:
- Đối với công ty cổ phần: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu của công ty hoặc đại hội đồng cổ đông, theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Đồng thời quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho mọi người biết trong thời gian mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.
- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty cần được thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp.
- Sau khi bị tách cả công ty được tách là được tách phải cơ cấu doanh nghiệp, đây chính là khâu đánh dấu sự chuyển giao trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, công ty được tách cần đăng ký kinh doanh chứ không thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty bị tách.
Việc tách công ty Cổ phần sẽ là một quá trình và tiến hành những thủ tục phức tạp và lâu dài vì thế hãy liên hệ với Nam Việt Luật chúng tôi để được tư vấn nhanh và chính xác nhất. Giúp các bạn thực hiện các thủ tục được dễ dàng hơn.

>>>Tham khảo:  Luật công ty Cổ Phần <<<


Từ khóa liên quan: Công ty Cổ phần Cổ phần

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102