Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần chuẩn bị gì?

5 /5 của 369 đánh giá
Trong kinh doanh sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty và hoạt động một thời gian doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải theo nội quy của pháp luật, vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh diễn ra như thế nào?
* Điều kiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
Công ty có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh dianh tới cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế,thời gian thông báo là chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề cóđiều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.Nếu tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty bạn phải nộp đủ số thuế còn nợ, đồng thời tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiên hợp đồng đã ký với khánh hàng và người lao động trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế, mẫu tạm ngừng kinh doanh gửi cơ quan thuế, mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất, thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2016, hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục tam ngung hoat dong kinh doanh 2016, mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế, thanh lap cong ty tnhh, dịch vụ thành lập công ty tnhh, thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tnhh, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

* Nội dung thông báo việc hoạt động kinh doanh:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công, số và ngày chấp chứng nhận đăng ký kinh doanh,
- Ngành, nghề công ty bạn kinh doanh.
- Thời gian tạm ngừng kinh doanh bắt đầu và kết thúc ngày tạm ngừng bạn chú ý rằng thời gian tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 năm, sau khi hết thời hạn thông báo mà công ty vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho phòng đăng ký kinh doanh, và tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2năm.
- Lý do công ty bạn tạm ngừng kinh doanh.- Họ và tên chữ ký của người đại diên pháp luật.
- Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổphần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
Như vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh bạn có thể ủy quyền cho những công ty có am hiểu về luật pháp để tiến hành. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ với Nam Việt Luật để có thể được tư vấn tốt nhất. Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH… và bất cứ hoạt động nào liên quan tới luật pháp.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102