Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Khi thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp, thay đổi thông tin thành viên góp vốn thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo đến cơ quan đăng ký kinh doanh khi các thông tin được thay đổi cập nhật như sau:

Điều 12. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Nếu các bạn cần hỗ trợ tư vấn thêm vui lòng liên hệ 02873000555 hoặc liên hệ Nam Việt Luật (NivaLaw) để được hỗ trợ tư vấn và làm thủ tục.


Từ khóa liên quan:


scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá