Vai trò của người kế toán trong công ty

5 /5 của 146 đánh giá

Người thư ký hiện đại trong quá trình ban đầu mà chúng ta trong qua trình ban đầu Thành lập doanh nghiệp không còn phân ra từng công việc riêng lẽ như thư ký đánh máy hay thư ký xử lý văn bản v.v….mà cong việc của họ đóng vai trò quan trọng hơn so với trước và vai trò của họ bao quát và tổng hợp hơn trước. Họ là người trợ giúp đắc lực cho Giám đốc trong công ty trong mọi công việc

Vai trò của người kế toán trong công ty

 
Nói rộng ra là họ vừa giữ cho cấp trên thực hiện tốt các kết quả đề ra vừa cáng đáng những nhiệm vụ hành chánh mà cấp trên tin cậy giao cho như
-          Đóng vai trò trung tâm tin tức trong cong ty truyền thông tin tức cho mọi người
-          Bố chí công việc hàng ngày cho mọi người
-          Lập và đề xuất công việc cho mọi người
-         Chuẩn bị và xúc tác các cuộc hội thảo và họp hành cho công ty
-          Đảm bảo thông tin cho đơn vị và các cơ quan liên hệ.
Các nhiệm vụ thông thường của người thư ký gồm:
-         Mọi việc văn thư trong công ty
-         Tiếp nhận và phản hồi các văn bản
-          Giúp lãnh đạo soạn thảo văn bản
-          Lưu trữ văn bản cho công ty
Công việc này đòi hỏi là người kế toán phải có đầu óc  nhanh nhạy tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc với. Những buổi họp nội bộ rất cần thiết để hiểu được quan điểm chung và sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm đánh giá và rà soát lại toàn bộ những công việc. Dựa vào đó sẽ đề ra kế hoạch thích hợp nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

 
 

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102