Lưu giữ tài liệu như thế nào sau khi thành lập công ty ?

5 /5 của 372 đánh giá
Việc lưu trữ tài liệu là một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp sau khi tiến hành thủ tục thành lập công ty. Việc này không chỉ đảm bảo cho kế toán, quyết toán hàng tháng, quý, năm được thuận lợi mà còn giảm được rủi ro khi sảy ra những sự cố liên quan tới luật pháp.
Xem thêm : 7 công việc cần thực hiện ngay sau khi thành lập công ty

Lưu giữ tài liệu như thế nào sau khi thành lập công ty ?

* Theo luật doanh nghiệp 2014 những giấy tờ, tài liệu bắt buộc phải lưu giữ:
- Điều lệ công ty, quy chế quản lý nội bộ.
- Sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông.
- Những văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, các loại giấy phép và giấy tờ chứngnhận.
- Những tài liệu, giấy tờ xác minh về quyền sở hữu tài sản của công ty.
- Biên bản họp hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị đối với các công ty cổ phần, TNHH 2 thành viên trở lên, và những quyết định của doanh nghiệp.
- Báo cáo của ban kiểm soát, những kết luận của cơ quan thanh tra, tổ chức kiểm toán.
- Bản cáo bạch về phát hành chứng khoán.
- Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.
* Địa điểm lưu trữ: - Tại trụ sở chính hoặc, những địa điểm được quy định trong điều lệ công ty.
* Thời gian lưu trữ: -Theo quy định của pháp luật có liên quan tới các giấy tờ, tùy từng giấy tờ sẽ có thời gian lưu trữ khác nhau.
* Lưu ý:
- Mục đích của việc lưu trữ tài liệu ngoài việc đảm bảo đúng pháp luật thì việc lưu trữ sẽ tạo thuận lợi cho công ty, các cơ quan ban ngành, đơn vị tổ chức dễ dàng kiểm tra, nắm bắt những nội dung, khối lượng văn bản của công ty, đơn vị đó. Doanh nghiệp sẽ biết được hồ sơ, tài liệu nào phải bảo quản chu đáo, nắm bắt được những văn bản bị mất, phân tán, thất lạc đồng thời cũng giữ gìn được những bí mật của công ty.
- Những tài liệu ở công ty nếu được tổ chức tốt  sẽ được phân loại và xác định được những tính chất quan trọng của những văn bản, giấy tờ trên cơ sở đó sẽ dễ dàng lựa chọn được những văn bản, giấy tờ khi cần tới.
- Việc lưu trữ cũng góp phần giúp các công ty nhanh chóng hoàn thành tất cả những hồ sơ có liên quan tới pháp luật.
Việc lưu trữ những tài liệu giấy tờ ở công ty là vô cùng quan trọng, vì thế những công ty lớn phảicó một phòng lưu trữ để có thể dễ dàng nắm bắt được các giấy tờ liên quan tới công ty. Ngoài việc lưu trữ nếu bạn có gặp bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới pháp luật như thay đổi giấy phép kinh doanh, thủ tục thành lập chi nhánh,…… hãy liên hệ với Nam Việt Luật chúng tôi để được sự tư vấn tốt nhất liên quan tới hoàn tất thủ tục hồ sơ sao cho đúng với luật pháp.

Tags : thủ tục thành lập công ty, thành lập công ty, Lưu trữ hồ sơ tài liệu.


Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102