Những quy định mức lương tối thiểu cho người thử việc

5 /5 của 461 đánh giá
Bạn đang trong thời gian thử việc, bạn đã biết những quy định về lương tối thiểu cho người thử việc? và thời gian thử việc là bao nhiêu chưa? Luật lao động của Việt Nam đã quy định rõ ràng về những điều này.
* Quy định thời gian thử việc cho người lao động:
Theo luật doanh nghiệp quy định thời gian thử việc của người lao động căn cứ vào tính chất, mức độ phực tạp của công việc người đó sẽ thực hiện tuy nhiên, người sử dụng lao động chỉ được thử việc một lần đối với một công việc hơn thế nữa phải đảm bảo những điều kiện sau:
- Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với công việc có chức danh ngành nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trử lên.
- Thời gian thử việc không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh ngành nghề cần phải sử dụng những trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, những công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ.
- Thời gian thử việc không quá 6 ngày đối với những công việc khác. Kể cả đối với những công ty vừa thực hiện xong quy trình thành lập doanh nghiệp cũng phải thực hiện đúng theo quy định thời gian thử việc trên đây.

Luật lao động đổi mới mức lương thử việc

lương thử việc và lương chính thức, cách tính lương thử việc, lương thử việc 2016, lương thử việc bằng bao nhiêu phần trăm lương chính thức, mức lương thử việc tối thiểu 2015, quy định về thời gian thử việc mới nhất, lương thử việc tính như thế nào, lương thử việc thấp hơn lương tối thiểu vùng, thanh lap cong ty tnhh, dịch vụ thành lập công ty tnhh, thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tnhh, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

* Quy định về mức lương trong thời gian thử việc:
Theo bộ luật lao động số 10/2012/QH13 tại chương III điều 26,27,31 có quy định tiền lương thử việc của người lao động ít nhất phải bằng 85%  mức lương của công việc đó. Nhà nước sẽ không can thiệp trước tiếp vào mức lương của người lao động tuy nhiên nhà nướ sẽ quy định mức lương tối thiểu mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động. Trong trường hợp người sử dụng tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thanh toán hết số lương cho ngườilao động thử việc bằng mới mức lương đã ký hợp đồng thử việc rồi mới tiến hành ngưng.
* Nội dung của hợp đồng thử việc:
- Họ và tên địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện của pháp luật.
- Những thông tin về người lao động: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉthường trú, số chứng minh nhân dân, địa chỉ tạm trú.
- Công việc đang làm.
- Địa điểm làm việc.
- Thời gian thực hiện hợp đồng.
- Mức lương, hình thức trả lương, thời gian trả lương, các khoản phụ cấp cho người lao động.
- Thời gian làm việc.
- Trang thiết bị lao động cho người lao động nếu có.
Người sử dụng lao động và người lao động cần chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật đã để ra. Hãy liên lạc với Nam Việt Luật để được biết thêm nhiều thông tin cũng như được tư vấn về một cách chính xác về việc thành lập công ty cổ phần, …hay bất kỳ vấn đề nào có liên quan.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102