Bồi thường hợp đồng

  • Phải bồi thường hợp đồng nếu như nghĩ việc trước thời hạn ?
    5 (100%) 2 votes

Năm 2015 có khá nhiều luật lao động được đưa ra và thay đổi, và làm người tham gia lao động có nhiều thắc mắc đáng chú ý nhất chính là vấn đề phải bồi thường 50% số tiền hợp đồng nếu như tự chấm dứt thời gian lao động, vậy vấn đề này thực ...