Tổng giám đốc công ty

  • Những điều cần biết khi thuê giám đốc/tổng giám đốc công ty
    Đánh giá

1a53586d1fca80c5a5be25f976ff139a-jpeg-2

Ngày nay khi kinh tế càng phát triển và những quy định, luật định kinh doanh của Việt Nam   được nới lỏng và mở rộng cho những doanh nghiệp thì việc thuê giám đốc hay tổng giám đốc để thay mặt chủ sở hữu doanh nghiệp điều hành công việc là điều tất yếu. Tuy ...