Lao động

img

HÌnh thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp nào?

img

Hiện nay nhiều công ty sau khi thành lập doanh nghiệp thường tìm cách lách luật để không phải đóngcác loại bảo hiểm cho nhân viên, điều này nếu cơ quan thuế điều tra ra…

img

Năm 2015 có khá nhiều luật lao động được đưa ra và thay đổi, và làm người tham gia lao động có nhiều thắc mắc đáng chú ý nhất chính là vấn đề phải bồi…