Thành lập các loại hình công ty

  • Thành lập công ty Hợp danh
    Đánh giá

0e7ce8e33ae0512f0211a1ab72f8002c-jpeg

Thủ tục thành lập công ty hợp danh Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty hợp danh: 1. CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 3 tháng) 2. Thông tin về doanh nghiệp ...

0eb1556d31a0e183336329d1f8628816-png

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất 2018 Bạn là cá nhân hay là đại diện cho tổ chức và bạn muốn cộng tác với một ai đó để góp vốn thành lập công ty cổ phần! Nhưng bạn không hiểu rõ về Luật Doanh Nghiệp, không hiểu rõ các vấn đề ...

1da6bea32d3afebfc70ac95fd3617923-jpeg

Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên (2TV) Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên (2TV): Đây là loại hình doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên góp vốn, thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức (có thể thuê, mướn đại ...

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-2

– Trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Bạn cần chuẩn bị toàn bộ kế hoạch về ngân sách và cần chuẩn bị các thông tin cần thiết để làm hồ sơ thành lập công ty như: Tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ công ...

938cdb9e8d145fea629fde078f7eb0dc-jpeg

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân đầy đủ Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân: Đây là loại hình doanh nghiệp tư nhân mà theo luật doanh nghiệp hiện hành được định nghĩa là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn bằng chính toàn bộ tài sản cá ...