góp vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

  • Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
    5 (100%) 1 vote

Nhà đầu tư nước ngoài có nhiều hình thức đầu tư như thành lập doanh nghiệp; đầu tư góp vốn, mua phần vốn góp,cổ phần doanh nghiệp; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn, ...

Nhà đầu tư nước ngoài khi hoạt động đầu tư ở Việt Nam có thể theo nhiều hình thức khác nhau như thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu ...