Tạm ngừng kinh doanh

  • Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần chuẩn bị gì?
    Đánh giá

64bea1729f0433aa5fa7e7a0adb45a3d-jpeg-2

Trong kinh doanh sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty và hoạt động một thời gian doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải theo nội quy của pháp luật, vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh diễn ra như thế nào? * Điều kiện tạm ngừng hoạt động kinh ...