Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào?

Sau khi thành lập công ty cổ phần và các thành viên sáng lập đã góp đủ trách nhiệm số vốn của mình thì công ty cổ phần có thể pháp hành cổ phiếu, Vậy việc phát hành cổ phiếu sảy ra trong trường hợp nào?
* Các loại cổ phiếu mới:
- Cổ phiếu mới không thu tiền.
- Cổ phiếu mới có thu tiền.
Đặc điểm của các cổ phiếu mới khi được phát hành: Các loại cổ phiếu này làm thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành của công ty, nhưng không làm tăng số tài sản và vốn chủ sử hữu hiện tại của công ty so với trước khi phát hành điều này có trong Thành lập công ty cổ phần và những điều cần biết.

Quy định cổ phiếu khi thành lập công ty Cổ phần

luật phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp là gì, trái phiếu doanh nghiệp việt nam, phát hành trái phiếu doanh nghiệp ở việt nam, quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2016, điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nghị định 90/2011/nđ-cp về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thanh lap cong ty tnhh, dịch vụ thành lập công ty tnhh, thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty tnhh, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp tp HCM giá rẻ, tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, tư vấn thành lập doanh nghiệp giá rẻ

* Phát hành cổ phiếu không thu tiền:
- Phát hành cổ phiếu mới do chuyển quỹ đầu tư phát triển vốn thặng du, quỹ dự trữ để tăng vốn điều lệ cho công ty, ví dụ một công ty cổ phần tới thời điểm có các nguồn vốn trên tương đối lớn thì công ty bạn có thể quyết định chuyển các nguồn đó để tăng vốn điều lệ, việc chuyển như vậy có thể thực hiện bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới tương ứng với nhưng phần giá trị định chuyển và phân chia cho các cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ.
- Phát hành cổ phiếu mới do việc trả cổ tức cho các thành viên bằng hình thức cổ phiếu: Thay vì trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông thì những công ty tăng trưởng nhanh có thể thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, như vậy công ty sẽ phát hành một lượng cổ phiếu mới tương ứng với phần giá trị dành trả cổ tức và phân chia theo tỷ vệ cổ phần hiện họ đang nắm giữ, tuy nhiên bạn lưu ý việc này chỉ lam thay đổi cơ vốn chủ sở hữu và làm tăng số cổ phiếu đang phát hành.
- Phát hành cổ phiếu do tách hoặc gộp cổ phiếu của các thành viên: Việc tách cổ phiếu nhằm mục đích chủ yếu là giảm giá trị của cổ phiếu do đó làm cho việc mua bán cổ phiếu của công ty được dễ dàng hơn, tuy nhiên việc tách cổ phiếu sẽ không làm thay đổi giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu của công ty cũng như tỷ lệ quyền sở hữu của mỗi cổ đông hiện hữu nó sẽ làm tăng số cổ phiếu đang lưu hành cũng như số lượng cổ phiếu mà mỗi người nắm giữ.
Đó là những quy tắc khi phát hành cổ phiếu của các công ty cổ phần, tuy nhiên bạn cần nhớ phải hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp và các thành viên sáng lập góp vốn đầy đủ sau đó mới được phát hành cổ phiếu.

Từ khóa liên quan:


scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá