Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư ra nước ngoài cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì hoạt động đầu tư mới hợp pháp. Nhưng nhà đầu tư phải có đủ điều kiện thì mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài .
Trước khi tìm hiểu điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài công ty Nam Việt Luật xin giới thiệu các hình thức đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư có thể chọn lựa.

Hình thức đầu tư ra nước ngoài :

  • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
  • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài.
  • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài.
  • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán.
  • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
dau-tu-ra-nuoc-ngoai
 

Quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài :

Căn cứ theo Luật đầu tư 2014 ở Điều 58 như sau:
Điều 58. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật này.
2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật này.
3. Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật này thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
4. Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này.
5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.
dau-tu-ra-nuoc-ngoai-2

Giải thích quy định ở Điều 58 Luật đầu tư 2014 như sau :

Trước tiên nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định trong Luật đầu tư 2014, các quy định pháp luật liên quan khác của Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài; tuân thủ các quy định pháp luật tại nước tiếp nhận đầu tư; quy định về các điều ước quốc tế mà Việt Nam có tham gia.
Không được hoạt động kinh doanh các ngành nghề bị cấm được quy định tại Điều 6 của Luật đầu tư 2014.
Nếu dự án có vốn đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài Quốc hội hay Thủ tướng Chính phủ thì khi có văn bản quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Trường hợp vốn đầu tư từ 20 tỷ trở lên và không thuộc trường hợp không cần quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài Quốc hội hay Thủ tướng Chính phủ thì chỉ cần Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Còn vốn đầu tư dưới 20 tỷ thì không cần lấy ý kiến hay chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.
Có quyết định đầu tư ra nước ngoài của cơ quạn đại diện chủ sở hữu đối với khối doanh nghiệp nhà nước, quyết định của nhà đầu tư đối với khối doanh nghiệp tư nhân.
Nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, xác nhận không có nợ thuế của cơ quan thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Từ khóa liên quan:


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ