Thủ tục thành lập công ty đã có những thay đổi nào quan trọng

Thủ tục thành lập công ty đã có những thay đổi nào quan trọng - Nghị định số 78/2015/ NĐ-CP được ban hành nhằm thay thế, sửa đổi hai nghị định là nghị đinh 43/2010/NĐ-CP và nghị định số 5/2013/NĐ-CP về các điều kiện khi đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Vậy, thủ tục thành lập công ty đã có những thay đổi nào?

thành lập công ty, thủ tục thành lập công ty, thành lập công ty tp HCM, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty HCM, tư vấn dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty HCM, tư vấn dịch vụ thành lập công ty tp HCM

Bên cạnh các quy định chung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục về đăng ký thành lập công ty được bổ sung thêm  quy định về cơ chế tự động giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thông qua việc tạo và sử dụng mã số doanh nghiệp. Theo đó, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất vừa là mã số doanh nghiệp, vừa là mã số thuế. Các doanh nghiệp - công ty sẽ tạo, gửi và nhận mã số thuế- mã số doanh nghiệp tự động qua hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống thông tin đăng ký thuế, ngoài ra mã số này sẽ được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong nghị định 78/2015 còn sửa đổi về quy định phòng đăng ký kinh doanh, quy định về thời gian nhận đăng ký kinh doanh được rút ngắn rất nhiều, tạo thuận lợi hơn cho các cá nhân, tổ chức đăng ký thành lập công ty. Thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh hoàn thành xét duyệt hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nghị định mới cũng bổ sung thêm quy định về hồ sơ thông báo mẫu dấu theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, công ty. Nhằm cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của nước ta theo hướng của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, của chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, hay địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp có thể làm nhiều con dấu với nhiều hình thức và nội dung như nhau.

thành lập công ty, thủ tục thành lập công ty, thành lập công ty tp HCM, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty HCM, tư vấn dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty HCM, tư vấn dịch vụ thành lập công ty tp HCM

Các cơ quan chức năng căn cứ vào nghị định mới đã thiết kế lại những quy trình về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Nhà nước đang khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập công ty thông qua hình thức này. Cụ thể như sau: tổ chức hoặc cá nhân sẽ lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng, sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để tiến hành đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Một số quy định về hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hay thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,thu hồi giấy chứng nhận….đều được bổ sung thêm trong nghị định mới.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP được ban hành nhằm hướng đến sự đơn giản hóa về hình thức và các thủ tục hành chính, khuyến khích, tạo thuận lợi cho các tổ chức - cá nhân thành lập công ty. Đây chính là định hướng, phát triển của nhà nước để hợp thức hóa quốc tế mọi thủ tục, thúc đẩy sự đầu tư của nước ngoài.

 Trên đây là những thay đổi quan trọng trong thủ tục thành lập công ty, Công ty Nam Việt Luật mong muốn góp phần nào giúp những doanh nghiệp mới tìm được hướng đi đúng đắn cho mình.scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ